toppmöteIdag är det mycket som går under namnet toppmöte och det hela kan gälla allt från lokala förmågor som samlas till den internationella storpolitikens mäktiga pampar. På ett toppmöte diskuteras oftast mycket viktiga frågor, och de flesta gånger handlar det om överenskommelser och olika samarbeten mellan olika länder. Dock finns det även de olika möten som enbart behandlar svenska frågor och som rör sakfrågor och olika projekt i Sverige. Ett av dessa är ett toppmöte som år 2011 gick av stapeln i Gällivare. På detta möte behandlades frågor som rör energiförbrukningen och hur det ska gå till att använda förnybara energikällor på ett effektivt och prisvärt sätt.

Naturligtvis handlade det inte enbart om energi och dess olika källor på det toppmöte som var i Gällivare. Här hade några av näringslivets största spelare samlats för att tillsammans diskutera olika frågor av vikt för det svenska samhället. Dock handlade det mycket om vindkraft på detta toppmöte, vilket är något som det alltid råder delade meningar om. Här finns det de som säger att Sveriges yta är för liten för att utnyttja vindkraft fullt ut, och sedan finns det de som säger att det inte alls är så. Frågan är dock vilken av dessa sidor du ska lita på.

Vad händer i Gällivare när det inte är toppmöte?

Nu är det ju inte toppmöte så ofta i Gällivare som du kanske förstår, då det senaste var år 2011 vilket är fem år sedan. Det händer dock mycket annat i Gällivare och detta speciellt under vintersäsongen. Här finns det många bra skidspår för alla som vill motionera eller bli framgångsrika inom skidsporten. En av dessa profiler är Marcus Hellner där till och med hans namn får pryda den fina och professionella skidanläggning som finns i Gällivare. Är du intresserad av att åka skidor kan Gällivare vara ett bra alternativ.